•  Last Update: November 17, 2018 
 • EN
prima
pagina
articole presa
(old stuff)
articole
web
convertoare
de putere
pagini
vizitatori
pagini
prieteni (1)
pagini
prieteni (2)
proiecte
vechi
aparate
electrocasnice
circuite
cu relee
traduceri
(old stuff)
control
lumina
linkuri
tematice
contact
guestbook

atelier

audio

smps
echipamente
de sudare 1

auto-moto

iButton
sumar
(site-map)
actionari
electrice
surse
liniare
relee
de timp
echipamente
de sudare 2
control
temperatura
incarcatoare
de baterii
sectiune
premium
Osciloscopul E-0104M
Romanian Scope E-0104M

1. CARACTERISTICI TEHNICE
Osciloscopul tip E0104-M2 este un aparat destinat masurarii semnalelor electrice in domeniul 0-10MHz. Aparatul este complet tranzistorizat si este echipat cu un tub aluminizat cu ecran rectangular. Aparatul poate fi alimentat de la reteaua de 220V 50Hz sau de la o sursa externa de curent continuu de 10-15V.
Tubul catodic
Sistemul de deflexie verticala
Baza de timp
Sincronizarea bazei de timp
Sursa:
Sistem de deflexie orizontala
Semnal pentru compensarea sondei 1:10
Puterea consumata
Domenii nominale de functionare
Dimensiuni de gabarit si greutate
2. INSTRUCTIUNI PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE
2.1 Verificari preliminare si alimentare
La dezambalarea aparatului se verifica:
- existenta anexelor si accesoriilor;
- integritatea tuturor organelor de comanda;
- punctele marcate pe butoanele comutatoarelor rotative in trepte rotite intr-o pozitie extrema sa coincida cu indicatia extrema;
- existenta sigurantelor fuzibile la valoarea prescrisa. Alimentarea aparatului se face fie de la reteaua de 220V +/-10% fie de la o sursa de tensiune continua cuprinsa in domeniul +10V... +15V.

In cazul alimentarii de la o sursa externa, aceasta trebuie sa poata furniza un curent de 5A, cat este necesar pornirii aparatului.

In cazul alimentarii aparatului de la o sursa externa fara conductor de protectie legat la pamant, tensiunile maxime admisibile care pot fi aplicate la bornele de intrare ale aparatului sunt de 24V.
2.2 Functiunile butoanelor de pe panoul frontal
 1. POZITIE Y - deplasarea pe verticala a imaginii.
 2. RETEA (impins oprit) - conectare / deconectare de la retea.
 3. V/DIV - alegerea in trepte a coeficientilor de deviatie verticala.
 4. CA-0-CC - alegerea modului de cuplare: tensiune alternativa sau continua. In pozitia 0 intrarea amplificatorului e pusa la masa, dar nu si sursa de semnal.
 5. Y - mufa BNC pentru aplicarea semnalului la amplificatorul vertical.
 6. FOCALIZARE - reglarea dimensiunilor spotului sau trasei.
 7. 1,2V - semnal dreptunghiular pentru compensarea sondei.
 8. LUMINOZITATE - reglarea luminozitatii trasei sau a spotului.
 9. X-EXT(SINCRO-EXT) - mufa BNC pentru aplicarea semnalului extern de sincronizare sau de deviatie orizontala.
 10. NIVEL - reglarea nivelului de comanda pentru sincronizare.
 11. CA AUTO - CC DECL - comutatorul cumuleaza doua functiuni: alegerea modului de cuplare (CC-CA) cu modul de functionare a bazei de timp (AUTO-DECL).
 12. TIMP/DIV - alegerea in trepte a coeficientului de baleiaj.
 13. SINCRONIZARE INT-EXT - alegerea sursei semnalului de cmanda de sincronizare - intern sau extern.
 14. SINCRONIZARE -/+ - alegerea pantei pozitive sau negative a semnalului de sincronizare.
 15. POZITIE X - deplasarea pe orizontala a imaginii.
 16. EXTINDERE X1 X5 - comutator pentru extindera coeficientului de baleiaj sau a coeficientului de deviatie orizontala (in pozitia X5 acestia se micsoreaza de 5 ori).
Osciloscop E-0104, Comenzi panou frontal
2.3 Elementele de pe panoul spate
 1. Ansamblu suport siguranta (2 buc.).
 2. Priza de alimentare de la retea.
 3. Borne pentru conectarea sursei externe de CC *Aparatul este protejat la conectarea sursei externe cu polaritatea invers decat cea indicata pe panou.
 4. Borna de impamantare.
Osciloscop E-0104, elemente panou posterior
3. INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZARE
3.1 Punerea in functiune
Aparatul se alimenteaza de la reteaua de 220V numai de la o priza cu contact de protectie sau de la o sursa externa de tensiune continua de 10V...15V care poate furniza la pornirea aparatului un curent de cel putin 5A. Inainte de a porni aparatul se recomanda ca elementele de reglare de pe panoul frontal sa se gaseasca in urmatoarele pozitii:

 
 
Elementul de pe panoul frontal Pozitia
 
POZITIE Y SI POZITIE X mediana
 
V / DIV 0.2V/div
 
CA-0-CC 0
 
FOCALIZARE mediana
 
EXTINDERE x1
 
SINCRO INT, EXT EXT
 
TIMP/DIV 1ms/div
 
SINCRO AUTO-DECL AUTO
 
NIVEL mediana
 
 
Pornirea aparatului se face prin tragerea butonului RETEA; dupa cateva minute necesare pentru incalzirea filamentului tubului catodic trebuie sa apara trasa.
Osciloscopul este practic un multimetru cu care se pot masura tensiuni continue si alternative si frecventa semnalelor periodice.
3.2 Masurarea tensiunilor continue
Se trece CA-0-CC in pozitia CC.
Se trece V/DIV in pozitia 20V/div.
Se aplica semnalul la intrarea Y. Daca semnalul de tensiune continua este mai mic ca +/-80V, trasa se va regasi pe ecran, deplasata deasupra sau dedesubtul axei de referinta in functie de polaritatea semnalului. Semnalele mai mari ca +/-80V se aplica prin intermediul sondei 1:10. Tensiunea maxim admisa la intrarea sondei este de 500Vvv.

Exemplu: Se doreste sa se masoare o tensiune continua de +30mV.
Se procedeaza astfel: Se trece CA-0-CC in pozitia CC si V/DIV in pozitia 10mV/div.
Trasa se va deplasa deasupra axei de referinta cu 3 div.
3.3 Masurarea tensiunilor instantanee fara componenta de tensiune continua
Se trece CA-0-CC in pozitia CA.
Se aplica semnalul la intrarea Y.

Exemplu: Se doreste masurarea unui semnal sinusoidal cu frecventa 1KHz si amplitudinea 2V.
Se procedeaza astfel:
Se trece TIMP/DIV in pozitia 1ms/div sau 0.2 ms/div.
Se trece V/DIV in pozitia 0.5V/div sau 1V/div.
Amplitudinea se va incadra in 4 diviziuni sau 2 diviziuni, dupa cum comutatorul V/DIV se gaseste pe treapta de 0.5V/div sau 1V/div.
3.4 Masurarea tensiunilor instantanee cu componenta de tensiune continua
Aceasta situatie se intalneste foarte des cand se masoara brumul unei surse continue de alimentare. In cazul in care brumul are frecventa de 50Hz, comutatorul AUTO-DECL se pune in pozitia DECL.
Pentru frecvente mai mari ca 100Hz, comutatorul poate ramane in pozitia AUTO.
Se trece CA-0-CC in pozitia CA;
V/DIV se trece intr-o pozitie convenabila;
TIMP/DIV se trece intr-o pozitie convenabila;

Exemplu: Se doreste masurarea brumului unei surse de tensiune continua de +100V cu un brum de 10mVvv si frecventa de 100Hz.
Se procedeaza astfel:
Se trece TIMP/DIV in pozitia 5ms/div.
Se trece V/DIV in pozitia 10mV/div.
Se actioneaza NIVEL pentru o imagine stabila.
3.5 Utilizarea functiunilor realizate de comutatorul AUTO-DECL
In regim AUTO, generatorul bazei de timp este declansat de semnalul de studiat, iar in lipsa acestuia generatorul bazei de timp lucreaza relaxat cu frecventa determinata de constanta de timp de temporizare.
Regimul AUTO are avantajul ca pe ecranul tubului catodic, in lipsa semnalului, se afiseaza trasa de referinta fata de care se masoara amplitudinile semnalului afisat.

In regim declansat, trasa de referinta nu apare in lipsa semnalului dar baza de timp poate fi declansata cu un semnal in banda 10Hz-10MHz.

In cazul masurarii unor semnale formate din componenta de cc si componente alternative de forma celei din fig.3 la care masurarea amplitudinii de o anumita polaritate nu se poate face decat fata de o referinta, functionarea AUTO este deosebit de utila: comutatorul AUTO-DECL fiind in pozitia AUTO se regleaza pozitia Y astfel ca trasa de referinta sa coincida cu una din reticulele orizontale (CA-0-CC in pozitie 0) aleasa ca referinta.
Osciloscop E-0104, fig.3

Se aplica semnalul la intrarea Y, se pune CA-0-CC in pozitia CC si se trece V/DIV in pozitia 1V/div.
Se regleaza NIVEL pentru o imagine stabila, iar TIMP/DIV pe o treapta convenabila.
Acum amplitudinea semnalului poate fi masurata fata de trasa de referinta. Referinta poate fi rememorata in cursul masuratorilor prin trecerea CA-0CC in pozitia 0.
3.6 Masurarea timpilor
Se aplica semnalul de studiat la intrarea Y.
Se regleaza V/DIV si TIMP/DIV astfel ca imaginea sa se incadreze in dimensiunile utile ale ecranului.
Se masoara distanta intre doua evenimente dorite ale semnalului.
Se multiplica numarul de diviziuni cu coeficientul de baleiaj indicat de comutatorul TIMP/DIV.

Exemplu: Distanta intre doua evenimente ale unei curbe afisate pe ecran este de 2.5 div.
TIMP/DIV indica 50us/div, deci timpul intre cele doua evenimente este de 125us.
ATENTIUNE masurarea timpilor se poate face si cu EXTINDERE in pozitia x5. In acest caz coeficientii de baleiaj se impart cu 5.
3.7 Masurarea frecventelor
Frecventa unui semnal periodic poate fi cunoscuta daca intervalul de timp al unui ciclu complet este cunoscuta. Durata unui ciclu poate fi masurata cu procedeul descris in paragraful precedent. Frecventa se calculeaza cu relatia f=1/T, unde T este timpul masurat.
3.8 Utilizarea functiunilor realizate de comutatorul EXTINDERE
Cu EXTINDERE in pozitia x5 este posibila dilatarea oricarei portiuni a semnalului afisat de 5 ori. Se obtin astfel detalii ale formei de unda mai usor de remarcat si se pot masura fronturile semnalelor unghiulare periodice.
Modul de lucru este urmatorul:
Se aplica semnalul de studiat la intrarea Y.
Se alege un coeficient de baleiaj convenabil, astfel ca perioada semnalului sa coincida cu o diviziune (daca este posibil)
Se regleaza POZITIE X astfel ca portiunea semnalului care urmeaza sa fie dilatata sa fie adusa in centrul ecranului reticular.
Se trece EXTINDERE in pozitie x5. Coeficientii de baleiaj inscrisi in jurul comutatorului TIMP/DIV se impart cu 5 (fig.4)
Intervalul de timp intre doua puncte ale semnalului vizualizat se gaseste inmultind numarul de diviziuni cuprins intre cele doua evenimente, cu coeficientul de baleiaj divizat cu 5.
Osciloscop E-0104, fig.4
3.9 Alegerea sursei pentru sincronizare
Pentru a putea exploata cu cel mai mare folos osciloscopul E0104M este necesar sa se aleaga sursa de sincronizare in concordanta cu particularitatile aplicatiei. Comanda bazei de timp cu semnal intern este metoda cea mai utilizata, deoarece nu necesita o conexiune suplimentara.
Comanda bazei de timp de la o sursa externa are anumite avantaje:
 1. semnalul extern ramane constant ca forma si amplitudine si deci sincronizarea este stabila pentru orice forma de semnal afisat pe ecran, fara a mai fi nevoie de a a umbla la NIVEL
 2. se pot vizualiza relatiile de timp si faza intre doua forme de unda, dintre care una este afisata pe ecran iar cealalta este utilizata pentru sincronizare.
3.10 Utilizarea sondei pasive
Conectarea intrarii unui osciloscop direct la o sursa de semnal poate sa reprezinte pentru o sursa o sarcina, suficient de mare incat forma semnalului afisat sa fie eronata. In astfel de cazuri intre sursa de semnal si osciloscop se conecteaza o sonda pasiva 1:10 care scade atat capacitatea cat si rezistenta de sarcina la o valoare care poate fi considerata neglijabila.
Sonda pasiva 1:10 permite cresterea coeficientului de deflexie verticala pentru a observa semnale cu amplitudine mare dincolo de limitele normale ale aparatului.
Amplitudinea semnalului nu trebuie insa sa depaseasca limita admisibila a sondei.
Pentru vizualizarea unor semnale de frecventa ridicata este util ca conductorul de masa al sondei sa fie conectat la sasiu sau la masa cat mai aproape de punctul de masurare.
Inainte de utilizare, sonda 1:10 trebuie compensata. Pentru aceasta se procedeaza astfel:
Se aplica la intrarea Y prin sonda 1:10 semnalul furnizat de aparat de 1.2V.
Se regleaza V/DIV si TIMP/DIV pentru o imagine convenabila.
Se regleaza trimmerul sondei pentru o compensare optima.
3.11 Alimentarea aparatului de la o sursa externa de tensiune continua
La pornire, aparatul cere un curent mare 4-5A, de aceea sursa externa de tensiune continua trebuie sa poata furniza acest curent.
Daca sursa externa este izolata fata de masa, atunci sasiul aparatului trebuie conectat la pamant daca se doreste sa se masoare tensiuni mai mari de 24V, care este nivelul maxim admis ca tensiune nepericuloasa. Conectarea la pamant se face utilizand borna de masa montata pe panoul spate al aparatului, cu respectarea prescriptiilor standardului in vigoare.
Schema electrica a circuitelor amplasate pe acest panou este urmatoarea:
Osciloscop E-0104, schema electrica panou posterior
4. Descrierea schemei bloc
Schema-bloc osciloscop E-0104
Afisarea semnalului pe ecranul tubului catodic se face cu ajutorul sistemului de deflexie verticala si orizontala.
Pentru afisarea pe verticala, semnalul se aplica la intrarea amplificatorului Y (fig.5). Acesta se compune din: comutatorul de alegere CA-0CC, atenuatorul realizat din trei celule, preamplificatorul al carui coeficient de amplificare este ales cu ajutorul lui V/DIV (comutatorul V/DIV alege atat coeficientul de amplificare al preamplificatorului cat si trepte de atenuare ale atenuatorului) si amplificatorul final.

Afisarea pe orizontala se realizeaza cu amplificatorul X la intrarea caruia se aplica un semnal fie de la generatorul bazei de timp, fie de la borna X EXT.

Generatorul bazei de timp furnizeaza un semnal in dinte de fierastrau. Frecventa acestui semnal este aleasa cu comutatorul TIMP/DIV si se aplica amplificatorului X.

Generatorul bazei de timp este comandat fie de la iesirea amplificatorului Y, fie de la un semnal exterior aplicat la intrarea SINCRO-EXT.

Circuitul poarta comanda atat baza de timp cat si amplificatorul de stingere. Semnalul furnizat de amplificatorul de stingere se aplica pe grila tubului catodic, negativand grila in perioada de intoarcere a spotului.

Alimentarea este furnizata de un convertor care lucreaza pe principiul stocarii de energie.
5. Lista componentelor
5.1. Placa P1 - Amplificator Y
 
Nr.crt Simbol Tip Caracteristici Cantitate Furnizor
 
1 T1,T2BFW11imperecheati2 perCCSITS
2 T3,T4,T5,T6,T7,T8BF215-6 bucIPRS
3 T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17BF173-9 bucIPRS
4 D1ROD02-1 bucCCSITS
5 D2,D3,D4,D5,D61N4149-5 bucIPRS
6 D7PL24Z-1 bucIPRS
7 R1,R59,R62RCG2025100 Ohm;5%3 bucIPRS
8 R2RCG2025820 KOhm;5%1 bucIPRS
9 R3RMP3050796 KOhm;0.5%1 bucIPEE
10 R4RMP3050249 KOhm;0.5%1 bucIPEE
11 R5RMP3050976 KOhm;0.5%1 bucIPEE
12 R6RMP310025.5 KOhm;0.5%;50ppm1 bucIPEE
13 R7,R12,R60,R61RCG202539 Ohm;5%4 bucIPRS
14 R8RMP310088.7 KOhm;0.5%;50ppm1 bucIPEE
15 R9RMP310010 KOhm;0.5%;50ppm1 bucIPEE
16 R10RMP30501 MOhm;0.5%1 bucIPEE
17 R11RCG2025560 KOhm;5%1 bucIPRS
18 R13,R18RCG20257.5 KOhm2 bucIPRS
19 R14,R17RCG20252 KOhm2 bucIPRS
20 R15,R16RCG2025220 Ohm;5%2 bucIPEE
21 R19,R46,R47,R51,R52RCG202510 KOhm;5%5 bucIPEE
22 R20,R21RCG202539 KOhm;5%2 bucIPEE
23 R22,R23,R35,R36RMP310015 KOhm;5%4 bucIPEE
24 R24RMP3100562 Ohm;1%;100ppm1 bucIPEE
25 ----------
26 R26RMP3100887 Ohm;0.5%;50ppm1 bucIPEE
27 R27RMP31002 KOhm;0.5%;50ppm1 bucIPEE
28 R28,R29,R53,R54RCG2025820 Ohm;5%4 bucIPRS
29 R30RCG20251.1 KOhm;5%1 bucIPRS
30 R31,R33RMP31003.3 KOhm;1%;100ppm2 bucIPRS
31 R32,R34RCG20251.5 KOhm;5%2 bucIPRS
32 R38RMP3100220 Ohm;1%;100ppm1 bucIPRS
33 R39RMP31001.5KOhm;1%1 bucIPRS
34 R40RCG20251 KOhm;5%1 bucIPRS
35 R41,R42RCG202582 KOhm;5%2 bucIPRS
36 R43,R44,R48,R49RMP310010 KOhm;1%;100ppm4 bucIPEE
37 R45,R50RCG2025270 Ohm;5%1 bucIPRS
38 R55RCG202512 KOhm;5%1 bucIPRS
39 R56RCG202515 KOhm;5%1 bucIPRS
40 R57RCG20253.3 KOhm;5%1 bucIPRS
41 R58RCG20255.1 KOhm;5%1 bucIPRS
42 C1Cond Mylar PMP08020,1uF/250V1 bucIPRS
43 C2,C3,C5,C6.C8CTH2102Cond semireglabil 2.5-13pF5 bucIPRS
44 C4CGH2133Cond ceramic tubular 15pF 5%1 bucIPRS
45 C7PS0012Cond styroflex 200pF;5%;250V1 bucIPRS
46 C9PS0012Cond styroflex 300pF;5%;250V1 bucIPRS
47 C10CGA1206Cond ceramic disc 1.5pF 0.5%1 bucIPRS
48 C11CLZ1219Cond ceramic disc 3.9nF 10%1 bucIPRS
49 C12,C14CTS-P4.7uF/35V2 bucTehnoton
50 C13,C16CGH1219Cond ceramic disc 100pF 5%2 bucIPRS
51 C15,C22,C23,C25CLY3215Cond placheta 100nF 30V4 bucIPRS
52 C18PS0012Cond styroflex 390pF;250V1 bucIPRS
53 C19,C21,C24EG6125Cond electrolitic 50uF/25V3 bucIPRS
54 P1,P2P415.00Potentiometru CERMET 1 KOhm;10%2 bucIPEE
55 P3P34534Potentiometru chimic liniar 2.5 KOhm;0.15W1 bucElectronica
56 P4P415.00Potentiometru CERMET 2 KOhm;10%1 bucIPEE
57 K2320.635Comutator rotativ 3 galeti;1x11 pozitii; fara scurtcircuitare1 bucConect
 
5.2. Placa P2 - Baza de timp, Amplificator X si circuitele de sincronizare
 
Nr.crt Simbol Tip Caracteristici Cantitate Furnizor
 
1 T1, T2, T5, T6, T11, T12, T13, T26 BC109C 8 bucIPRS
2 T3, T4, T7, T8, T20, T21 BF1736 bucIPRS
3 T9, T16BC1072 bucIPRS
4 T10, T14, T15, T17, T18, T23, T24, T25BC1778 bucIPRS
5 T19, T22BF2572 bucIPRS
6 D2, D3, D5,D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D15, D16, D17, D18 1N4149 14 buc IPRS
7 D4DZ3V31 bucIPRS
8 D12PL24Z1 bucIPRS
9 D14, D19DZ5V62 bucIPRS
10 CI1CDB409Operator cuadruplu cu doua intrari cu colectorul in gol1 bucIPRS
11 R1, R9,R11RCG20251.2 KOhm;5%;0.25W3 bucIPEE
12 R2, R20RCG2025330 Ohm;5%;025W2 bucIPEE
13 R3, R66, R15RCG202522 KOhm;5%;0.25W3 bucIPEE
14 R4, R21, R40, R41RCG20252 KOhm;5%;0.25W4 bucIPEE
15 R5, R44RCG20253 KOhm;5%;0.25W2 bucIPEE
16 R6, R39RCG20258.2KOhm;5%;0.25W2 bucIPEE
17 R7, R65RCG2025560 Ohm;5%;0.25W2 bucIPEE
18 R8, R22, R24, R37, R50, R57, R70, R88, R92RCG202510KOhm;5%;0.25W9 bucIPEE
19 R10RCG202513 KOhm;5%;0.25W1 bucIPEE
20 R12, R43RCG2025820 Ohm;5%;0.25W2 bucIPEE
21 R13, R25, R38, R68, R91RCG202522 Ohm;5%;0.25W5 bucIPEE
22 R14, R87RCG202512 KOhm;5%;0.25W2 bucIPEE
23 ----------
24 R16RCG2025430 Ohm;5%;0.25W1 bucIPEE
25 R17RCG20255.6 KOhm;5%;0.25W1 bucIPEE
26 R18RCG2025360 Ohm;5%;0.25W1 bucIPEE
27 R19RG20252.4 KOhm;5%;0.25W1 bucIPEE
28 R23, R54, R95RCG20254.7KOhm;5%;0.25W3 bucIPEE
29 R26, R28, R31, R34, R36, R42, R51, R0, R62, R93RCG20251KOhm;5%;0.25W10 bucIPEE
30 R27, R45, R69RCG2025220 Ohm;5%;0.25W3 bucIPEE
31 R29, R30, R58RCG2025470 Ohm;5%;0.25W3 bucIPEE
32 R32, R33, R35, R71, R77, R89, R90RCG2025100 Ohm;5%;0.25W7 bucIPEE
33 R46,ARMP3050715 KOhm;0.5%;50ppm1 bucICEP
34 R46,BRMP310015 KOhm;0.5%;50ppm1 bucIPEE
35 R47RMP3050150 KOhm;0.5%;50ppm1 bucICEP
36 R48RMP310030 KOhm;0.5%;50ppm1 bucIPEE
37 R49RMP31007.5 KOhm;0.5%;50ppm1 bucIPEE
38 R53, R52RMP31004.7 KOhm;1%;100ppm2 bucIPEE
39 R55, R63RCG20256.8 KOhm;5%;0.25W2 bucIPEE
40 R56RCG202582 KOhm;5%;0.25W1 bucIPEE
41 R59, R67RCG2025150 KOhm;5%;0.25W2 bucIPEE
42 R64, R79RCG20251.5 KOhm;5%;0.25W2 bucIPEE
43 R72, R76RMP3100100 KOhm;1%;100ppm2 bucIPEE
44 R73, R75RCG110018 KOhm;5%;1W2 bucIPEE
45 R74RCG2025182 Ohm;5%;0.25W1 bucIPEE
46 R78RCG202516 KOhm;5%;0.25W1 bucIPEE
47 R81, R82RMP310015 KOhm;1%;100ppm2 bucIPEE
48 R83RMP31001.8 KOhm;1%;100ppm1 bucIPEE
49 R84RMP310010 KOhm;1%;100ppm1 bucIPEE
50 R85, R86RMP31002 KOhm;1%;100ppm2 bucIPEE
51 R94RCG2025470 KOhm;5%;0.25W1 bucIPEE
52 R96RCG202556 KOhm;5%;0.25W1 bucIPEE
53 C1Mylar PMP03020.47uF;100V1 bucIPRS
54 C2Styroflex PS00111nF;25V;10%1 bucIPRS
55 C3Mylar PMP0302220nF/100V1 bucIPRS
56 C4CTSP22uF/16V1 bucTehnoton
57 C5, C6, C13, C14, C19, C21, C24CLY3215100nF/30V7 bucIPRS
58 C7EG6121200uF/6V1 bucIPRS
59 C8policarbonat PMP11.0010uF;1%;40V1 bucIPEE
60 C9policarbonat PMP11.000.1uF;1%;63V1 bucIPEE
61 C10PS00.111000pF;1%;63V1 bucIPEE
62 C11Mylar PMP04041uF;100V1 bucIPRS
63 C12Styroflex PS001310nF;5%;25V1 bucIPRS
64 C15ceramic tubular CGH211447pF;5%1 buc-IPRS
65 C17ceramic tubular CGU2133100pF;5%1 bucIPRS
66 C18, C23Mylar PMP08020.1uF;250V2 bucIPRS
67 C20EG617712uF;50V1 bucIPRS
68 C22ceramic disc CGH121147pF;5%1 bucIPRS
69 C25, C26CTSP4.7uF/35V2 bucTehnoton
70 P1potentiometru chimic P34534 liniar25K;0.15W1 bucElectronica
71 P2rezistenta semireglabila CERMET P415.0010K;10%1 bucIPEE
72 P3rezistenta semireglabila P328242.5K;0.1W1 bucElectronica
73 P4rezistenta semireglabila P328241K;0.1W1 bucElectronica
74 P5potentiometru chimic P34534 liniar10K;0.15W1 bucElectronica
75 P6rezistenta semireglabila CERMET P415.0020K;10%1 bucIPEE
76 P7rezistenta semireglabila CERMET P415.002K;10%1 bucElectronica
77 P8rezistenta semireglabila cu montare orizantala P328245K;0.1W1 bucElectronica
78 L1bobina soc--1 bucIEMI
79 K4comutator rotativ 320.6364 galeti 1x11pozitii fara scurtcircuitare1 bucCONECT
 
5.3. Placa P3 - Circuite de alimentare, amplificatoare de stingere, calibrator.
 
Nr.crt Simbol Tip Caracteristici Cantitate Furnizor
 
1 T1,T2,T4,T5,T10,T11,T15,T18BC171A--8 bucIPRS
2 T3,T16,T17BC251A--3 bucIPRS
3 T6,T82N2369A--2 bucIPRS
4 T72N2219A--1 bucIPRS
5 T12BFW45--1 bucICCE
6 T13,T14BF173--2 bucIPRS
7 D1,D3,D19,D20,D22,D231N4148--6 bucIPRS
8 D2DZ6V8--1 bucIPRS
9 D4PL12Z--1 bucIPRS
10 D5F107--1 bucIPRS
11 D6DZ5V1--1 bucIPRS
12 D7,D8,D9,D10,D11,D13,D21BA157--7 bucIPRS
13 D12,D14,D15,D16,D17,D18BA159--6 bucIPRS
14 R1,R13,R40RCG20253.6K;5%;0.25W3 bucIPEE
15 R2RCG202556K;5%;0.25W1 bucIPEE
16 R3RCG202522K;5%;0.25W1 bucIPEE
17 R4RCG10502.7M;5%;0.5W1 bucIPEE
18 R5,R7RCG202518K;5%;0.25W2 bucIPEE
19 R8,R21,R26,R42RCG202510K;5%;0.25W4 bucIPEE
20 R9RCG20251.5K;5%;0.25W1 bucIPEE
21 R10,R53,R54RCG202539K;5%;0.25W3 bucIPEE
22 R11RCG2025150K;5%;0.25W1 bucIPEE
23 R12RCG2025470 ohm;5%;0.25W1 bucIPEE
24 R14RCG2025220 ohm;5%;0.25W1 bucIPEE
25 R15RMP310027 ohm;5%;0.25W1 bucIPEE
26 R16,R22RCG20251.2K;5%;0.25W2 bucIPEE
27 R17,R19RCG2025330 ohm;5%;0.25W2 bucIPEE
28 R18RMP305015 ohm;5%;0.25W1 bucIPEE
28A R4RCG202556K;5%;0.25W1 bucIPEE
29 R20RCG202512K;5%;0.25W1 bucIPEE
30 R23RCG20256.8K;5%;0.25W1 bucIPEE
31 R24RMP310015 ohm;5%;1W1 bucIPEE
32 R25RCG2025100 ohm;5%;0.25W1 bucIPEE
33 R27,R30RCG20252K;5%;0.25W2 bucIPEE
34 R28,R29RCG202515K;5%;0.25W2 bucIPEE
35 R31RCG20251.3K;5%;0.25W1 bucIPEE
36 R33RCG20256.2K;5%;0.25W1 bucIPEE
37 R34RCG2025680K;5%;0.25W1 bucIPEE
38 R35,R36RCG20251M;5%;0.25W2 bucIPEE-
39 R38,R44RCG202530K;5%;0.25W2 bucIPEE
40 R43RCG10504.3M;5%;0.25W1 bucIPEE
41 R46,R47RMP310010 ohm;5%;1W2 bucIPEE
42 R49RCG2025180 ohm;5%;0.25W1 bucIPEE
43 R50RCG202524K;5%;0.25W1 bucIPEE
44 R51RCG2025560 ohm;5%;0.25W1 bucIPEE
45 R52RCG2025430 ohm;5%;0.25W1 bucIPEE
46 R55RCG202543K;5%;0.25W1 bucIPEE
47 R56RCG202568K;5%;0.25W1 bucIPEE
48 R57RCG202556K;5%;0.25W1 bucIPEE
49 R58RCG202556 ohm;5%;0.25W1 bucIPEE
50 R59RCG2025120K;5%;0.25W1 bucIPEE
51 C1Mylar PMP08010.022uF;10%;250V1 bucIPRS
52 C2,C12,C13,C35ECG11610uF;40V4 bucIPRS
53 C3,C5polistiren PS00111nF;5%;35V2 bucIPEE
54 C4polistiren PS0012------
55 C6,C7,C8,C9,C10,C11EG6135------
56 C14,C15,C16EG4061------
57 C17EG6132------
58 C18,C19,C20,C21,C22,C28,C36Mylar PMP0802------
59 C23EG6113------
60 C24,C25,C29,C31Mylar PMP0802------
61 C26,C30ceramic CBX1211------
62 C27,C32ceramic CAX1211------
63 C33ceramic CGA1206------
64 C34Trimmer CTH 2102------
65 R6Rez. semireglabila P32824------
66 R2Rez. semireglabila P32824------
67 R39Rez. semireglabila P32824------
68 R45Rez. semireglabila P32824------
69 TR1Traf convertor F33759------
70 L1,L4Bobina soc as. F46173------
71 L2,L3Bobina soc as. F46174------
 
5.4. Piese montate pe sasiu.
 
Nr.crt Simbol Tip Caracteristici Cantitate Furnizor
 
1 Siguranta fuzibila--------
2 Siguranta fuzibila--------
3 Punte redresoare--------
4 Intrerupator basculant--------
5 TR1--------
 
Scheme de principiu
Sursa de alimentare
Tensiunile de alimentare necesare functionarii sunt furnizate de un convertor stabilizat DC-DC care lucreaza pe principiul stocarii de energie, astfel ca este posibila alimentarea aparatului cu o sursa externa de tensiune continua, de exemplu o baterie de acumulatoare de 12V.

La pornire, aparatul cere un curent mare, 4-5A, de aceea sursa externa de tensiune continua trebuie sa poata furniza acest curent.

Daca sursa externa este izolata fata de masa, atunci sasiul aparatului trebuie conectat la pamant daca se doreste sa se masoare tensiuni mai mari de 24V.
Schema electrica a sursei de alimentare, scanata din documentatia producatorului:
(click pentru marire)

Osciloscop E-0104, schema electrica a sursei de alimentare
Schema electrica a sursei de alimentare, cu forme de unda:
(click pentru marire)

Osciloscop E-0104, schema electrica a sursei de alimentare
Circuitele de alimentare sunt amplaste pe placa de circuit imprimat dublu placat P3, dispusa orizontal la partea inferioara a aparatului. Pe aceeasi placa se mai gasesc amplificatoarele de stingere si calibratorul. Intrucat o parte din circuitele de alimentare sunt amplasate pe panoul posterior, intre placa P3 si componentele de pe panoul spate exista 6 conexiuni, conform schemei din desenul urmator:

Osciloscop E-0104, conexiuni panou posterior
Fotografii
Vedere de sus, cu capacele demontate:
(click pentru marire)

Osciloscop E-0104
Placa P3 - vedere spre fata cu lipituri:
(click pentru marire)

Osciloscop E-0104
Inapoi la atelier
Valid XHTML 1.1 Enciclopedie de electronica Emil MATEI - Electronic Circuits Collection